הפשיטה ברמאללה

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
כרוזים כ"ה אייר התש"ד, 18 במאי 1944

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

הרי יהודה שמעו שוב את הד המלחמה של עברים מתקוממים נגד נוגשים זרים. עוז וגבורה, משמעת וארגון, נשק חדיש, תכנית מעובדת, פקוד עברי וקרב פנים אל פנים עם כוחות הדיכוי – אלה הם היסודות של מלחמת השחרור העברית. הנוער העברי בציון ילד בדרך זו עד לנצחון