אזהרה נגד עינויים תזכיר לממשלות הברית

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
כרוזים י"ח תמוז התש"ד, 9 ביולי 1944

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

הפרשה המחרידה הזאת (הוצאתם להורג של מנחם לונץ וצבי דרוקר ללא משפט וללא התנגדות מצד הנרצחים, לעומת התאור בכרוז ישנה גרסה שונה למותם / התאבדותם של השניים- ד.ב) מעמידה בסכנה את חייו של כל אזרח עברי בארץ-ישראל. השוטר הבריטי למד, כי רשאי הוא להשתמש בכל רגע בנשקו, בלי שמישהו יקראהו לדין ויטיל עליו אחריות על השימוש, או המעילה, בנשק, ועל פציעת אדם או הריגתו. במצב רכזה, מצב של ex lex הועמדו יהודים רק תחת שלטון הנאצי.
ארץ ישראל בתור ארץ מנדט בין לאומי, עומדת תחת פיקוח ליגלי של כל העמים, אשר חתמו, בתור חברי חבר הלאומים, על מנדט זה וכן של ארצות-הברית, אשר אישרו את המנדט בהחלטת הקונגרס משנת 1922. האומות המאוחדות הנלחמות בעריצות הנאצית ובעד ארבע החירויות הנכללות בצ'רטר האטלנטי, ביניהן החרות מפני הפחד, רשאיות וגם חייבות, על בסיס המנדט והמגילה האטלנטית, לדרוש מאת הגורמים האחראים למשטר בארץ-ישראל כי יושם קרץ לשלטון הדמים, אשר הושלט בארץ זו בשנים האחרונות. דעת הקהל בארצות החופש אינה צריכה להרשות, כי בארץ, העומדת תחת פיקוחן המוסרי והיורידי, יושרשו מנהגים, שנגדם הן נלחמות במלחמת השחרור הגדולה נגד האויב הנאצי.
הנוער העברי היה נאלץ להתחיל במלחמה נגד המשטר הקיים בארץ-ישראל, משטר הספר הלבן, המתנכר להתחיבויות הבין-לאומיות של בריטניה הגדולה והגורם, ע"י סגירת השערים של מולדתנו, להשמדת היהדות האירופאית בידי קלגסי היטלר. החזקת שערים נעולים של "הבית הלאומי למען עם ישראל", בימי ההשמדה הטוטלית של עמנו – זהו אקט של אכזריות, שאין למצוא כדוגמתו, אלא במעשי הזוועה של הנאצים. הנוער העברי במולדת רשאי, וחייב, להלחם במשטר הזה, ביחוד כשכל הקריאות של היהדות ושל העמים החפשיים לפתוח את שערי ארץ-ישראל נתקלו באזנים אטומות במשך חמש שנות ההשמדה.
אנו מקבלים באהבה את כל הסבל. הקשור במלחמה זו ולא עליו הננו מתאוננים, כי אנו מוכנים בכל רגע להקריב את חיינו למען גאולת עמנו הגדול והאומלל. אולם אין אנו מוכנים לסבול, מתוך שתיקה, התעללות נאצית והתאכזרות ברברית באזרחים עברים. מי שחושב שאפשר להפחיד את הנוער העברי בשיטות אלו, אינו אלא טועה; עמנו, שכל קורותיו עקובות בדם, ידע לעמוד בפני מלחמת גבורה בגיטאות פולין, על אחת כמה וכמה ידע להלחם, ויהיה מה, על כבודו ועתידו בארץ מולדתו, ארץ החשמונאים
אולם אין אנו רוצים בשפיכות דמים מיותרת, וברגשות נקמה של הנוער העברי כלפי באי כוח השלטונות. התנהגותם מוכרחה להביא ליד מעשי תגמול, ועלולה להביא לידי קטסטרופה כללית בארץ-ישראל. הננו מטילים את האחריות להתפתחות ענינים זו בארץ הקודש על הגורמים האחראיים למדיניות העוורת ולשיטות הנפסדות של האדמיניסטרציה הפלשתינאית, האכולה שנאה ואיבה לעם ישראל ושאיפותיו הלאומיות.