תשובה לנבונים

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
כרוזים ד' אדר התש"ד, 28 בפבואר 1944

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

מה איפוא מסמלים משרדים אלה: עליה, או ירידה? האם אין הם אמצעי של הסוואה והונאה ונסיון ליצור רושם, כי עוד קיימת עליה יהודית בעוד שהיא מתחסלת בעצם ימי הטבח בגולה? האם הערבים צריכים היום להתקיף את המשרדים? מדוע? הן הערבים מפחדים בראש וראשונה מפני עליה יהודית. הקיימת היום עליה יהודית? הערבים, כבוד העורך, שקטים ומנומסים היום, כי הם השיגו את שלהם – ורק ע"י פעולות מחוסרות "חישוב פוליטי" - :אין עליה עברית, אין בית לאומי עבור עם ישראל, יש ספר לבן.
זאת היתה ההגבלה הראשונה של עליה יהודית חפשית של הזכות העברית למולדת. וכידוע, אנו מתפתחים, צעד אחרי צעד, בכיוון חיסולו של חזון הציונות. משרדים אלה מחלקים סרטיפיקטים על בסיס הספר לבן של שנת 1939. בעוד חודש צריכים הם לגמור את עבודתם בשטח העליה ולהמשיך בסידור המיגרציה, כלומר, כניסה ויציאה של יהודים וגויים גם יחד.
מה איפוא מסמלים משרדים אלה: עליה, או ירידה? האם אין הם אמצעי של הסוואה והונאה ונסיון ליצור רושם, כי עוד קיימת עליה יהודית בעוד שהיא מתחסלת בעצם ימי הטבח בגולה? האם הערבים צריכים היום להתקיף את המשרדים? מדוע? הן הערבים מפחדים בראש וראשונה מפני עליה יהודית. הקיימת היום עליה יהודית? הערבים, כבוד הערוך, שקטים ומנומסים היום, כי הם השיגו את שלהם – ורק ע"י פעולות מחוסרות "חישוב פוליטי" - :אין עליה עברית, אין בית לאומי עבור עם ישראל, יש ספר לבן.