הישיבה המאה–שישים–ותשע של הכנסת העשירית – יום שלישי י"ח בשבט התשמ"ג 1 בפברואר 1983 – סקירת ראש הממשלה על פעולות משרדו

דברי הכנסת: מליאת הכנסת
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
דברי הכנסת י"ח שבט התשמ"ג, 1 בפבואר 1983

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

בנינו לעומק את המשטר של דמוקרטיה פרלמנטרית, ואנחנו מתברכים בו ונקיים אותו גם בדורות הבאים, משום שבחרנו לדבוק בחירות האדם ובחופש הביטוי שלו, ולקבל את הכרעת העם לגבי אלה שינהלו את ענייניו.
אם אי–פעם נידרש להקפיא את ההתנחלות נענה, שאי–אפשר להקפיא אותה, כפי שאי–אפשר להקפיא את החיים עצמם.
שום עם איננו עושה טובה לשום עם אחר אם הוא בא לשבת ליד השולחן כדי לדון בשלום. זו אינה רק זכות; זוהי חובה, וחובה כזו צריך לקיים. לכן אנחנו חוזרים ואומרים: בבקשה, אנחנו נשמח אם יבוא, אבל לא נקבל שום תנאים מוקדמים.