נסיגה משטחים בהסכמי שלום

ממשלה: ישיבת ממשלה
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
ממשלה י"ג טבת התש"ל, 22 בדצמבר 1969

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

מה זאת אומרת – Recognizing The Inadmissibility Of The Acquisition Of Territory By Means Of War? זה משפט שכולו כזב. הרוב המכריע של שינויים טריטוריאליים בעולם הוא תוצאה של חוזה שלום שנעשה בעקבות המלחמה. נכון שצאר רוסי אחד מכר את אלסקה לאמריקאים בכסף, והיו שינויים מוסכמים מדי פעם בפעם גם בלי מלחמה. אבל ההבדל המכריע הוא – איזו היא המלחמה? האם היא מלחמה תוקפנית, ואז כל עמי התרבות צריכים לומר: InadmissibilityOf The Acquisition of territory By means of war; אבל אם אומה משתמשת בזכותה להגנה לאומית עצמית – וזו טענתנו המתמדת והיא האמיתית, שאמנם כן עמדנו בפני התקפת השמד ולו היוזמה ההתקפית היתה בידי אויבינו היינו אולי מנצחים, אבל היינו מנצחים בנחלי דם – אזי כל העקרון הזה מופרך מיסודו. נהפוך הוא.

במקרים כאלה יש, על פי משפט העמים, שינויים טריטוריאליים יסודיים, בחוזי שלום. לא בכולם, אבל כמעט בכולם. כאשר אומרים BY MEANS OF WAR יש בכך הדגשה שבעצם בכל מלחמה, ולא חשוב איזו, אי אפשר לשנות סטטוס טריטוריאלי שהיה קיים לפני אותו מאורע.