הישיבה המאה–וארבע–עשרה של הכנסת העשירית – יום שני, ו` באב התשמ"ב 26 ביולי 1982 – החלטת הממשלה בדבר הקמת משרד המדע והפיתוח ובדבר צירופו – של חבר הכנסת יובל נאמן לממשלה בתפקיד שר המדע והפיתוח

דברי הכנסת: מליאת הכנסת
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
דברי הכנסת ו' אב התשמ"ב, 26 ביולי 1982

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

לפני הממשלה יש עדיין תקופת כהונה של שלוש שנים ומחצה. בתקופת כהונה זו אפשר לעשות הרבה, כפי שהוכחנו בתקופת הכהונה הקודמת, לשקם עוד יותר שכונות, לבנות עוד יותר את ארץ–ישראל, לחזק עוד יותר את הביטחון. ודאי נעשה כן, עשינו, וכן נעשה. מכאן האכזבה. ומה אני יכול לעשות? הגיעה השעה שבה יצטרכו הידידים שלנו באופוזיציה לשקול האם אחרי שבעים–ושש הצעות אי–אמון שהם הגישו במשך חמש השנים האחרונות – דבר בלא דוגמה ובלא תקדים בתולדות הפרלמנט שלנו, כמעט כל שבועיים, אם נביא בחשבון שהכנסת יושבת רק שמונה חודשים – וכולן הובסו, האם כדאי להם עוד להביס את עצמם. נראה שהם יגיעו למסקנה שלא כדאי ואפילו לא רצוי, כי הרי המשמעות של הבסת הצעת אי–אמון היא הבעת אמון לממשלה. אז זה בהחלט שינוי במצב והוא חיובי מאוד. צר לי שמר פרס מאוכזב.
אנחנו מתגאים בזה שגם בשעת לחימה יש חופש ביטוי במדינתנו. אבל צריך להבין מהו אותו חופש. האם הוא ניתן רק לצד אחד? אני הייתי במיעוט שנים רבות. תמיד אמרתי ליריבי ראש הממשלה: לא יהיו בבית הזה מונולוגים, גם בעם לא יהיו מונולוגים. לרוב יש רשות להתבטא, למיעוט יש רשות להתבטא. אותה זכות. לא יותר גדולה, לא יותר קטנה. החשבתם שבגלל הלחימה יהיה חופש ביטוי רק למיעוט? ראיתי את רשימת המנהיגים של המערך שהלכו כדי להזדהות במפורש בנוכחותם בהפגנת "שלום עכשיו". אתם זוכרים לפחות את הביטויים שנשמעו שם? הלוא הביטוי המרכזי היה "זוהי מלחמת תוקפנות". האם אפשר לעבור בשתיקה על ביטוי כזה? אתם ציפיתם לכך שאתם תתקפו ולא תותקפו? אין דמוקרטיה כזו, אין חופש ביטוי חד–צדדי, אין מונולוגים ולא יהיו.
תוסיפו להתקיף – תהיו מוכנים להיות מותקפים. זוהי הדמוקרטיה, אין אחרת. אין ולא יהיו מונולוגים, לא בבית ולא באומה. אבל טוב שיש דו–שיח, זה נשמת הדמוקרטיה.