הישיבה השמונים של הכנסת העשירית יום שלישי, י"א באייר התשמ"ב 4 במאי 1982 – הודעת הממשלה על המצב המדיני

דברי הכנסת: מליאת הכנסת
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
דברי הכנסת י"א אייר התשמ"ב, 4 במאי 1982

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

משלחת ישראל תצא ברצון הן לקהיר והן לוושינגטון, ובלבד שהמשלחות המצרית והאמריקנית יבואו לשיחות בירושלים. אין להעלות על הדעת, אדוני היושב–ראש, שאנחנו נסכים להחרמת ירושלים בירתנו כאחד משלושת המקומות לניהול המשא–ומתן.
התחייבנו לאוטונומיה, לא למדינה פלשתינאית ביהודה, בשומרון ובעזה, ובשום תנאי לא נסכים להקמתה. הבטחנו אוטונומיה, לא הגדרה עצמית שאחד פירושה ואין זולתו – מדינה.
בכל משא–ומתן בעתיד על חתימת חוזה שלום בין ישראל לשכנותיה, תידחה הצעה כלשהי להורדתו או להסגתו של יישוב מן היישובים שבהם התנחלו וחיים אזרחי ישראל ובני העם היהודי.