הסכם השלום עם מצרים

ממשלה: ישיבת ממשלה
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
ממשלה כ"ב אלול התשל"ח, 24 בספטמבר 1978

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

מה שאני רוצה הוא, שהציבור ידע מה כתבנו, מה הישגנו ומה לא. נכון שהקרבנו קורבנו למען השלום, אך הפעם הקרבנו למען חוזה שלום, עם הגדולה שבמדינות ערב, על כל המשתמע מכך. בפעם הראשונה יש הסכמה אמריקאית והסכמת סאדאת להישארות צה"ל ביהודה, בשומרון ובעזה, על-פי פרישת הכוחות שלנו. אז יש פה קשיים ויש פה קורבנות ויש פה ויתורים, אך לא אהסס לומר שיש גם הישגים היסטוריים של מפנה. אז כל אחד ינהג לפי מצפונו ואם הממשלה תראה את הדברים טובים. אני אגיד לך מה אתה מקבל. אתה מקבל, מצד אחד, חוזה שלום עם כל המשתמע ממנו; אתה מקבל הוצאת מצרים ממעגל המלחמה, עם כל המשתמע מכך, ואתה מקבל את צה"ל ביהודה ובשומרון. בנס הגדול ביותר ביקום, בלידת האדם, יש כאב ויוצא אדם חדש לעולם. זהו הנס הגדול ביותר ביקום. לידת השלום קשורה בכאב. לדעתי אין דרך אחרת אלא משא-ומתן לשלום, שצריך לסיים אותו תוך כמה חודשים, ואז כל המצב במזרח התיכון משתנה. היום אם המשא-ומתן יושלם בין הצדדים, יהיו חוזה שלום, גבול פתוח, ביטול החרם ויחסים כלכליים עם מדינה של ארבעים מיליון איש. חוזה שלום יביא לעלייה, לשיפור המערכת החברתית; הוא יפתור את בעיית העוני – כי העם היהודי יהיה יותר שמח ולבו וכיסו יהיו יותר פתוחים לפתור את בעיית משכנות העוני. נוסף לכך יתווספו משאבים לבטחון ישראל, כי יהיה דילול כוחות, יהיה פירוז ויהיו שדות תעופה שיגנו על מדינת ישראל. ועד שהם לא יהיו תפעוליים, איננו עוזבים את שדות התעופה שנמצאים היום בסיני.