מה בין ד"ר קיסינג'ר לבין שרי ישראל

מאמר עיתון: מעריב
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון כ"ח אדר התשל"ד, 22 במרץ 1974

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

דיין התעקש והוסיף לטעון, גם בדיון על הצגת הממשלה, כי חל מפנה במצרים ביחס לשלום. ביקשתי את מר דיין – והיום הנני שב ומבקשו – לשאול את עצמו: מהו השלום אשר, לפי דבריו, סאדאת רוצה בו, בוחר בו, שואף אליו? הן זוהי השאלה המכרעת. בני דורנו למדו היטב, כי הדיבור על שלום הוא שכיח מאד בקרב... מכיני תוקפנות. סאדאת הוכיח את זאת לא לפני ארבעים שנה אלא לפני ששה חדשים... על מר דיין, לדעת ולשנן לעצמו, כי זהו "השלום" שאליו שואף הרודן המצרי ופירושו, לכל הדעות בישראל, החרבתה של מדינת היהודים.