הישיבה השלוש-מאות-ושישים-וארבע של הכנסת השמינית – יום רביעי, ח׳ טבת תשל״ז (29 דצמבר 1976 – חוק התפזרות הכנסת השמינית תשל״ז-1976

דברי הכנסת: מליאת הכנסת
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
דברי הכנסת ח' טבת התשל"ז, 29 בדצמבר 1976

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

אנחנו קיבלנו את הכלל הדמוקראטי היסודי הפשוט והחדרנו אותו בתודעת הציבור; מוצא חן או לא מוצא חן, בעד או נגד — הרוב מחליט, המיעוט מקבל.