הישיבה השלוש-מאות-וארבעים-ושתיים של הכנסת השמינית – יום שלישי, ט"ז חשון תשל״ז 9 נובמבר 1976 – התערערות יחסי העבודה במשק

דברי הכנסת: מליאת הכנסת
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
דברי הכנסת ט"ז חשון התשל"ז, 9 בנובמבר 1976

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

אני משוכנע, שר העבודה — אני לא סוציאליסט — לו כולנו היינו באים אל ציבור העובדים בישראל, אזרחים טובים, פאטריוטים, ואומרים להם כך: במשך שנה אחת לא יעלו מחירים, ולא יווספו מסים; עכשיו תסכימו, אל תדרשו תוספת שכר — רובם ככולם היו אומרים: הן.
אנו שאיננו סוציאליסטים, אנו המאמינים בכלכלה ליבראלית, איננו משלימים עם הוצאת צווי ריתוק כאלה חדשות לבקרים או ללילות. זו דרך לא טובה, היא גם איננה מועילה.