הזכות והסכנה

ללא מקור
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
ללא מקור א' אב התשי"ח, 18 ביולי 1958

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

המושג סטטוס קוו במזרח התיכון, אין אווילי ממנו. המזרח התיכון, אמרנו, הוא הר געש; איך יקוים בו הסטטוס דאתמול?...
מי שאומר, ביחס לממשלה האמריקאית, "למלא"... חייב לומר, כי אלמלא עוונות המחדל וחטאי המעשה של ממשלתנו, לא היינו מגיעים לסיבוכים ולסיכונים של היום... מי שאינו מוכן לבקר את ממשלתו שלו, בל יעיז לבקר ממשלות זרות...
בבואנו להעריך את הסכנה בשיאה, עלינו להבחין, אך לעולם לא להפריד בינה ובין זכותנו על ארץ ישראל השלמה. מבחינת הזכות היסטורית, אשר עלינו להעלותה תמיד ובגלוי, אין שום הבדל, אם ענף אחד של השושלת האשימיץ היורדת מחזיק באדמתנו הכבושה, או שני ענפיה המאוגדים שולטים בה, או כל שלטון או כל צבא נכרי אחר מחזיקים בה. כל שלטון, זולת עברי, בארץ ישראל הוא בלתי חוקי; כל צבא, זולת עברי, העומד על אדמת אבותינו, הוא צבא כבוש נכרי. וזכותנו תוגשם בשלמותה. זאת אמונתנו השלמה.