כנס מיוחד של הכנסת הישיבה השלוש-מאות-ושלושים-ושלוש של הכנסת השמינית יום שלישי, כ״ו אלול תשל״ו (2 ספטמבר 1976 – מפת הנסיגה הנוספת של שר החוץ

ישיבת כנסת
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
ישיבת כנסת כ"ו אלול התשל"ו, 21 בספטמבר 1976

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

קיבלתי מכתב מנערה, תלמידה בכיתה י״ב, והיא ביקשה שאני אסביר לה שני מושגים: מדינה ומולדת. השיבותי שמדינה זה מושג משפטי, קל מאוד להגדיר אותו: כברת ארץ שבה אומה מקיימת ריבונות. מולדת קשה להגדיר. אפשר להגדיר מה היא אם? אם היא אם. מובן שאפשר לומר שמולדת היא ארץ שבה נולדת, בה נולדו אבותיך ואבות אבותיך, שבה אומה מתגבשת, מקיימת תרבותה. אבל זו עדיין לא הגדרה, כמו שאין זו הגדרה שאם היא האשה שילדה אותך. הגדרות אלו אינן מביעות את כל האהבה, הקדושה, את המסירות, הנאמנות. מולדת — מושג מובן מאליו.