הישיבה המאתים וששים ושבע של הכנסת החמישית יום רביעי, י"א תמוז תשכ"ג הצעות לסדר היום הגילויים במשפט באזל על פעולתם של המדענים הגרמניים במצרים

ישיבת כנסת
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
ישיבת כנסת י"א תמוז התשכ"ג, 3 ביולי 1963
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.