הישיבה המאתים וארבעים ושמונה של הכנסת החמישית יום רביעי כ"א אייר תשכ"ג 15 מאי 1963 – הצעות לסדר היום משלוח מדים ותת-מקלעים מתוצרת ישראל לגרמניה

ישיבת כנסת
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
ישיבת כנסת כ"א אייר התשכ"ג, 15 במאי 1963

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

אבא אחימאיר היה לוחם חופש בישראל; אבא אחימאיר היה סמל להקרבה אישית ולמסירות-נפש; אבא אחימאיר היה ממורי הדרך של דור המרד. אבל נכון הדבר, אבא אחימאיר עשה שגיאות. מי לא עשה שגיאות? מר בן-גוריון, כאשר אתה דיברת נגד מדינה יהודית, כאשר אתה הסברת לוועדת פיל שאסור להקים מדינה יהודית, כאשר אמרת בקונגרס שהתביעה למדינה מקורה במוסר הוטנטוטי — אינך בוש ונכלם היום בדברים אלה? אבא אחימאיר כתב דברים שהסתייגנו מהם. הוא היה עתונאי, זו היתה זכותו לכתוב וזו היתה זכותנו ואף חובתנו להסתייג מדבריו