הישיבה המאה ושבעים ושמונה של הכנסת החמישית יום שני, ט"ו חשון תשכ"ג 12 נובמבר 1962 ענייני חוץ הודעת שרת החוץ – דיון

דברי הכנסת: מליאת הכנסת
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
דברי הכנסת ט"ו חשון התשכ"ג, 12 בנובמבר 1962

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

יש נשק התקפתי; יש נשק הגנתי; יש גם נשק התקפתי-הגנתי, בים, באוויר וביבשה. אך העיקר הוא, שהנשק ההגנתי יכול לשמש את ההתקפה הודות לחישוב, שמתוך השימוש בו, או הנכונות להשתמש בו, תיעצר, תישבר, או תיהדף התקפת הנגד. וכן נהפוך הוא. נשק התקפתי יכול לשמש את ההגנה בגלל החישוב שהודות לקיומו תימנע ההתקפה מלכתחילה, זו היא הגנה מרתיעה או הרתעה מגינה, בה תלוי בימינו מה שנותר מחירות האדם ועתידה של האנושות.
חמור מהשניים הוא מושג שלישי, שמהותו אינה טכנית, אלא מוסרית ומדינית. ואנו נשתמש בו היום למען ההבהרה, ובמידה, שאינני בא להכחיש אותה, של פשטנות. זהו המושג נשק תוקפני. הוא איננו תלוי בכלי, אלא ביד המחזיקה בו; במוח העלול לצוות על הפעלתו.
אף אחד מהמחנות, אף אחת מהמעצמות, אינם טוענים שיש בדעתם להשתמש בנשק זה או בכלי התקפה כלשהו כדי לנסות להכחיד את אויבו בכוח. נהפוך הוא, שני הצדדים טוענים: אנו רוצים לחיות בשלום? לשם כך דרוש לנו נשק, אותו נשק התקפתי המונע את התוקפנות האפשרית.לא כן מצבה של מדינת ישראל...אויבינו הם אויבים בפועל. הם אומרים בגלוי, בכל חלקי תבל, מעל כל הבמות הבין-לאומיות, שלמדינתנו אין זכות קיום...אם בידיהם ניתן נשק התקפתי, הרי הוא מעצמו נעשה נשק תוקפני. ועובדה זו אינה זקוקה עוד לשום הוכחות.