הישיבה השלוש-מאות של הכנסת השמינית יום רביעי, ד׳ סיון תשל"ו 2 יוני 1976 – ההודעה של אישיות ישראלית בכירה באזני נשיא צרפת

דברי הכנסת: מליאת הכנסת
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
דברי הכנסת ד' סיון התשל"ו, 2 ביוני 1976
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.