מנחם בגין במושב המועצה הארצית של תנועת "חרות": ההכרעה תיפול בין המפלגה הראשית בשלטון לבין המפלגה הראשית באופוזיציה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון כ"ה תמוז התשי"ט, 31 ביולי 1959

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

לאדונים בגין ובן אליעזר (המלה השניה היא מספר רבים של "אדון". אינני חושב שאני צריך לחזור על מלה זו במספר רבים. אני חושב שבעברית נכונה מוטב לומר "רבותי"; וזה תוכן הפתק מעיקרו): "שאלה...‬ למדנו והוספנו ללמד, והמציאות מדי פעם בפעם הוכיחה, שזהו הריאליזם, והיפוכו הזיה" המוסר חשוב מן החומר, וביחוד אצל עם, וביחוד אצל עם מיוחד כמו עמנו... תומס קרלייל טבע את המטבע: "כל השקרים, יש נגדם פסק-דין-מוות שהוצא בביהמ"ש השמיימי, והם מקדמים, באיטיות או במהירות, אבל באופן בלתי נמנע, לקראת קיצם". היה שקר גדול בישראל. וברור, כי במידה מסויימת, באיטיות, ומעתה במהירות הוא מתקדם, באופן בלתי נמנע, לקראת קיצו. והשקר הוא: הסוציאליזם דבית מפא"י. פעם הם השתמשו במונח "הכרה מעמדית". ההכרה המעמדית של הסוציאליזם בישראל התירה להם לראות במשך שנים את ואדי סאליב...
עלי לתקן את עצמי: התירה להם שלא לראות את ואדי סאליב. מתי ביקרו בה בפעם הראשונה? מתי הביעו הבנה לצער ולזעם? רק לאחר מה שקרה שם... אך עד אז? ידעו ולא ראו, שמעו ולא ביקרו. והיתה להם "הכרה מעמדית". ואדי סאליב הרי הוא הסמל; כמוהו עשרות, כומות תושביהם - רבבות, ועם המשפחות - מאות אלפים. וההכרה המעמעדית לא נזדעזעה, לא נתנה שום ביטוי. תנום ותישן ההכרה המעמדית של הסוציאליסטים כאשר המדובר בפועלי דחק...
מי התקומם נגד המשטר הסוציאליסטי של מפא"י, בתוספת מפ"ם, ואחדות העבודה? החנוונים ? - הם אינם מתקוממים. הבורגנים ? - הם התקוממו פעם אחת, ב-1789; המתווכים? האמידים? מי התקומם נגד המשטר הסוציאליסטי, המנצל והמנשל והמרבה עוול והבדלים איכותיים בין אזרח לאזרח בין איש לאיש? מי התקומם? הפעולים התקוממו נגד המטר הסוציאליסטי. פועלי הפועלים התקוממו נגד המשטר הסוציאליסטי. ואם להשתמש במונח מסורתי - הפרולטריון התקומם נגד המשטר הסוציאליסטי. פה משטרה אינה יכולה להועיל. זאת ההתקוממות, שהיתה שקטה לחלוטין. מכובדת, אזרחית טהורה - אלמלא ההפקרות של היריות. הן שהציתו את הדם...
יש שופטים בישראל, שופטי אמת בישראל. ועשיו מלה אחת על ההסתה. איננו מתפלאים על שהם קוראים לנאומינו נאומי הסתה. משום שאין לך גורם יותר "מסית" בחיי אדם מאשר האמת. וכל מה שיותר תאמר את האמת - היא נעשית יותר "מסוכנת".