ביכורים למפנה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון כ"ו אדר א' התשי"ט, 6 במרץ 1959

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

רגשות דתיים , אין עמוקים מהם. אין צריך להיות אדם דתי, כדי לכבד אותם; כדי לכבדם, צריך להיות אדם. זה ענין לתכונה, שהיא כה חסרה, עדיין, בחיינו הציבוריים: טקט. מיהו האשם העיקרי בחסרונה של תכונה זו במדינה לא עתה אומר. אבל ברור, כי אדם, הנבחר למשרה, בה יש מן הייצוג גם של אנשים בעלי רגשות דתיים, חייב בכיבודם... במידת מה חיזקנו את הדמוקרטיה בישראל, התלוייה במעמדו של בית הנבחרים. הכנסת חייבת לפקח על הממשלה ולא להיות מכשיר בידיה.