מ. בגין דורש לקבוע בחוק: נציגי כל המפלגות יורשו להופיע בכל המקומות

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון י"ח אדר א' התשי"ט, 26 בפבואר 1959
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.