דברים ולחץ

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון י"ב אדר א' התשי"ט, 20 בפבואר 1959

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

בשנים ההן, ובמחיר זה, למד העם להבחין בין אימרות כנף לבין כנפי המציאות... המפתח לשערי הארץ, בחלקה המשוחרר, הוא... בידינו שלנו. עובדה פשוטה, אך מכרעת זו, מלווה הכרה, אותה החדיר בקרבנו זאב ז'בוטינסקי שנים רבות לפני קום המדינה, כי שליחותה, לאחר הקמתה, תהיה שיבת ציון. מאז אנו יודעים, כי ה- raison-detre של המדינה היהודית היא לא להיות אלא להעלות. על שליחות זו היינו מוכנים למות; למענה אנו חיים. ללא כל תסביך, של עליונות או של נחיתות, אנו יכולים לומר, באזני כל האומות, כי מדינתנו אינה מדינה רגילה, אלא היא מיוחדת במינה. היא הוקמה לא רק כדי להתקיים, אלא כדי לקיים צוו שאין נאצל ממנו: לתת בית למחוסריו, לשוב ולרכז בני עם מפוזר ומפורד, הרוצים או הנאלצים להתרכז בה...
מה לזכותנו על ארץ אבותינו ולהתפשטות, שפירושה כיבוש אדמות זרים? וכלום זכות תלויה במספר האוכלוסין? לא היינו, במשך דורות אלא מתי מעט בארץ ישראל, ותמיד הודענו, בפני אלהים ואדם: לנו היא. איש לא יכחיש, כי רק בזכות העמידה על זכותנו החילונית שבים אל מאין באנו.