בטכס חלוקת ספר יזכור לחללי אצ"ל בגין: אלה עשו את המלאכה בלעדי קרבנם לא היתה קמה המדינה !

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון י"ד שבט התשי"ט, 23 בינואר 1959
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.