שעתיים עסקה הכנסת בפרשה ההיטורית של "אלטלנה"

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון ד' שבט התשי"ט, 13 בינואר 1959
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.