הוסר הלוט מעל לוח הזכרון לעולי הגרדום בירושלים

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון י"ד תמוז התשכ"ב, 16 ביולי 1962
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.