הישיבה השלוש מאות ושישים ושבע של הכנסת התשיעית יום שני, גם בחשוון השתמ"א 13 אוקטובר 1980 – הודעת הממשלה על מצב היהודים בברית המועצות ובארצות אחרות

דברי הכנסת: מליאת הכנסת
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
דברי הכנסת ג' חשון התשמ"א, 13 באוקטובר 1980

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

בעברי לצרפת הריני רוצה לומר כי רוח רעה מהלכת באירופה, אבל המשפט הזה אינו נאמר עוד באירוניה כפי שהוא נכתב יחד על-ידי מארקס ואנגלס ב-1848. אמנם מהלכת הרוח הרעה של הניאו-פאשיזם הקטלני והניאו-נאציזם הרצחני. בעיקר מופיעה התופעה בצרפת, באיטאליה ובגרמניה. והתופעה הנוראה הזאת 35 שנה בלבד לאחר שאותו אשמדאי נפל, לאחר שגרמניה הנאצית היתה צריכה להיכנע ללא תנאי ולהתפרק מנשקה, לאחר שנפתחו תאי הגאזים ונראו הבורות ומיליוני האנשים השרופים והקבורים חיים והאפר שנותר מאבותינו, אמותינו וילדינו, 5‏3 שנה בלבד אחרי כל המאורעות האיומים האלה שדוגמתם לא היתה בתולדות אנוש, מתעוררת אותה חיית טרף ניאו-נאצית ומנסה שוב להרים את ציפורניה על שארית הפליטה של העם היהודי. התופעה הזו החלה בהכחשת עצם קיומה של השואה. אם היה אי פעם חילול-שם, או sacrilege‏ בלעז, הרי הוא לפנינו. לרצוח שישה מיליונים מקרב עם וכעבור דור אחד בלבד לומר ״הם לא נרצחו כלל, זוהי המצאה יהודית כדי להשיג הישגים מדיניים או חומריים או אחרים״ — אין חילול-שם נורא ממנו. על משקל הפסוק התנ״כי אפשר לומר: הרצחת וגם התעללת בזכר הנרצחים? בזה החלה התופעה. לא רק בגרמניה גופה הופיעו ספרים ועתונים ומאמרים שבהם נטען כי השואה מעולם לא היתה. גם בבריטניה, שתקופה מסויימת עמדה לבדה נגד הנאציזם, ואפילו בצרפת, שנשברה תחת מהלומות הנאציזם בקיץ 1940, הופיעו מאמרים וספרים כאלה: השואה לא נתקיימה כלל והיהודים בדו מלבם את שחיטתם של שישה מיליוני אחיהם.

אדוני היושב-ראש, עלינו לקבוע היום שלוש עובדות: האחת — אין להבדיל, בשום-פנים-ואופן, בין אנטי-ישראליות, אנטי-ציוניות ואנטישמיות. נמצא רוב באירגון האומות המאוחדות ש״קבע״ כי הציונות, צריך להשוותה לגזענות. אוי לאזניים שכך שומעות, בשנות ה-80. הרי אנו היודעים — העם היהודי הוא אנטי-גזעני בכל תולדותיו. מגדולי תלמידי-חכמינו היו גרים. רבי עקיבא גר היה, אונקלוס גר היה, אלא שלימדו אותנו את תורתנו שלנו, ואנו קיבלנו אותם באהבה ואנו מעבירים מדור לדור את האהבה הזאת ואנו לומדים מפיהם ומעריצים אותם. העם היהודי וגזענות? הוא שונא גזענות, הוא אנטי-גזעני משחר תקומתו, מאז עלייתו על בימת ההיסטוריה והציונות. תנועת השיחרור הנפלאה, ההומאנית, האנושית ביותר בתולדות האדם, התנועה לשיחרור האומה מגלות ארורה של 1,800 שנה, להשיב את העם למולדתו, לחיות בה בשלום, בצדק וביושר עם השכנים — זאת תמצית הציונות. להשוות אותה לגזענות, את תנועת השיחרור של העם היהודי — כך עשה אירגון האומות המאוחדות ברוב גדול, אוטומאטי, שיכול לקבל כל מיני החלטות. ומה הפלא אם ההסתה הזאת נגד הציונות הופכת להסתה נגד היהדות בעיני כל הבורים, בעיני כל עמי-הארצות, בעיני כל חיות-הטרף המהלכות על שתיים? ההסתה נגד המדינה היהודית היא הסתה באופן אובייקטיווי נגד העם היהודי, נגד כל יהודי באשר הוא שם.

העובדה השנייה, אדוני היושב-ראש: שנות ה-30 וה-40 חלפו לבלי שוב. הן אינן יכולות לחזור עוד. ליהודים, כל עוד לא שבו למולדתם מכל ארצות מושבותיהם, יש לא רק זכות אלא גם חובה להגן על עצמם, על ילדיהם ועל כבודם האנושי והלאומי אם הוא נרמס.

והעובדה השלישית: אחינו בכל ארץ גולה, שבייה ורדיפות, תהיה אשר תהיה, מכאן, מירושלים בירתנו הנצחית, אנו אומרים להם וקוראים להם: שערי ארץ-ישראל פתוחים לפני כל יהודי, לא מתוך פחד אלא מתוך החלטה חפשית נחושה... שובו הביתה ובני-חורין תהיו אתם וילדיכם.