הישיבה הארבע מאות ועשרים ותשע של הכנסת התשיעית יום רביעי, כ"ח באדר א' התשמ"א 4 במארס 1981 –הצעות לסדר היום הסדרי הפיקוח על הגשמת חוזה השלום הישראלי-מצרי

דברי הכנסת: מליאת הכנסת
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
דברי הכנסת כ"ח אדר א' התשמ"א, 4 במרץ 1981
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.