הישיבה הארבע-מאות-ושבע-עשרה של הכנסת התשיעית יום רביעי, ל׳ בשבט התשמ״א 4 בפברואר 1981 – שאילתות ותשובות

דברי הכנסת: מליאת הכנסת
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
דברי הכנסת ל' שבט התשמ"א, 4 בפבואר 1981
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.