התבטאויות ראש הממשלה באסיפות בחירות של הליכוד המשך – כנס מיוחד של הכנסת הישיבה הארבע מאות וארבעים ושמונה של הכנסת התשיעית יום רביעי, א' בסיוון התשמ"א 3 ביוני 1981

דברי הכנסת: מליאת הכנסת
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
דברי הכנסת א' סיון התשמ"א, 3 ביוני 1981
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.