עצרת חגיגית במלאת 15 שנים לפריצת כל עכו נערכה בת"א

ללא מקור
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
ללא מקור ט"ז סיון התשכ"ב, 18 ביוני 1962

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

בהעלותנו על לוח ליבנו גבורה מרדנית נתייחד עם זכרו של אחד מגודלי וראשוני נושאיה - אב"א אחימאיר. הוא היה האיש הראשון שהרים את נס הפעולה הישירה נגד השלטון הבריטי במולדתנו, לפני יותר מ-30 שנה, ונתן בו את הסימן המובהק של שלטון כיבוש.***פריצת מבצר עכו החישה במידה שאולי אין שיעור לה, את יציאת הבריטים, לאחר שנציבם נאלץ להודות כי אין עוד למנוע את התקפות המחץ של המחתרת. רוח גבורה זו, האם נעלמה... חיה הרוח הזאת, חיה וקיימת מתחת לכסולת של אפרוריות ויום-יומיות, והיא אשר דרושה לנו בשביל ההווה ולמען העתיד. בכוח הרוח הזו חיה נחיה, ונזכה, בעזרת השם, לגאולה השלמה. למען עמנו ולמען ארצנו, אחי הלוחמים, רוח פריצת מבצר עכו - לדורי דורות!