הישיבה המאה-ושתים-עשרה של הכנסת השמינית יום שלישי י״ב כסלו תשל״ה 26 נובמבר 1974 – הודעת הממשלה בדבר החלטות עצרת האומות המאוחדות – דיון

דברי הכנסת: מליאת הכנסת
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
דברי הכנסת י"ב כסלו התשל"ה, 26 בנובמבר 1974

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

ברוך השם, הדבר אינו תלוי בהם, ואנו נשיב הפעם בשלוות נפש מוחלטת של אנשי ניסיון והתנגדות יהודית: דם יהודי לעולם לא יהיה עוד הפקר, וכל יד אשר תורם על ילד יהודי, אם בארץ-ישראל ואם בתפוצות הגולה, תקוצץ על-ידי לוחמים יהודים.
בימינו אין עושים מדיניות על-ידי מה שנקרא בלשון הדיפלומאטית הפאראדוקסאלית ״איגרת בעל-פה״. בימינו נלחמים על נפש העמים, על דעת-הקהל בכל ארץ, ומשום כך כל האיגרות הללו הנאמרות בעל-פה, הנשלחות שם, אין בהן שום השפעה ממשית על מהלך העניינים. מסע הסברה עולמי — אנחנו מסוגלים לערוך אותו בכל ארץ חופשית ובכל כלי התקשורת. זכותנו על ארץ-ישראל, מעמדה של מדינת ישראל, בטחונה, שלומו של העם היהודי, הערכים האנושיים הגדולים ביותר הקשורים בתקומת ישראל — צריך לפתוח ולנהל מסע הסברה כזה ללא דיחוי, בהתמדה ובכל הכוח הרב העומד לרשותנו.