הישיבה הארבעים-ושתיים של הכנסת השמינית – יום שלישי, ט״ו אייר תשל״ד 7 מאי 1974 – הצעות לסדר- היום – ידיעות על תכניות נסיגה מעבר לקו הסגול ברמת הגולן

דברי הכנסת: מליאת הכנסת
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
דברי הכנסת ט"ו אייר התשל"ד, 7 במאי 1974

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

בז אני לכל האנטישמים, לאפלת נשמתם, למשפטיהם הקדומים, לעלילותיהם הכוזבות, לשנאתם, לאכזריותם הפחדנית כלפי אנשים חסרי מגן. כאשר המלה ״יהודי״ יוצאת מפי נלווים אליה יראת השם, אהבת האדם, הוד קדומים וחזון אחרית הימים, סבל, טוהר, חסד ורחמים.
חס וחלילה לנו, אם לגבי סוריה ואם לגבי רוסיה ואם לגבי כל ארץ אחרת של דיכוי ורדיפות, לטעון למה שמכונה עניין פנימי. העניינים האלה עניינינו הם — של כל שלושה-עשר מיליון היהודים, במולדת ובתפוצות הגולה... ואין זה סוף-פסוק. מן הדין שיהיו ענייניהם של כל בני-חורין בכל רחבי תבל. כך נימנע מן החרפה שהיתה בשנות השלושים והארבעים ומן האסון שבא עלינו ועל האנושות כולה.
והסדרי ביניים — מה הם...? נסיגות ישראליות בלי שלום בדרום, בצפון, ועוד מעט תידרש נסיגה במזרח. רק זאת תהיה התוצאה. ואם אין ישראל מסכימה לנסיגה עוד יותר עמוקה, מיד אתה שומע איומים.
ואם תהיה אצלנו הסכמה לאומית ונעמוד על זכויותינו ועל עמדותינו באומץ-לב אזרחי פשוט — לא דרוש יותר מזה. העם האמריקני לא ינטוש אותנו. נהפוך הוא, יעמוד לצדנו, יושיט לנו עזרה גוברת והולכת. אבל אז צריך לקרוא ליהודים בניו-יורק ובכל ערי ארצות-הברית, ולא רק ליהודים אלא גם לנוצרים: אתם תקימו, כל בני-חורין, חומת מגן סביב המדינה הקטנה הזאת אשר כה רבים קמים עליה לכלותה. אל תלחצו עליה, אל תאיימו עליה ותנו לנו אפשרות לקיים את בטחוננו בארץ-ישראל, בארץ אבותינו. שום ערעור יחסים עם ארצות-הברית לא יהיה. נהפוך הוא. זאת אמונתנו. לכן לא צריך להלוך על העם הזה אימים. לא צריך להטיל בו פחדים. עניינו צודק.