הישיבה השבעים-ואחת של הכנסת התשיעית יום שני ט"ו שבט תשל"ח 23 ינואר 1978 – הודעת הממשלה על המצב המדיני ותשובה לנאומו של הנשיא סאדאת.

דברי הכנסת: מליאת הכנסת
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
דברי הכנסת ט"ו שבט התשל"ח, 23 בינואר 1978

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

שום קריאות תגר או שבר ושום מליצות, אף הנעלות ביותר, אינן יכולות לשנות את העובדה שמדבר סיני היה לבסיס תוקפנות נגד ישראל חמש פעמים במשך שלושים שנה. אין שום קדושה בבסיס תוקפנות — יש בו ההיפך ממנה. לכן גמרנו אומר שבכל חוזה שלום בין ישראל ובין מצרים יהיה מדבר סיני מפורז. אמרתי את הדברים במפורש לנשיא סאדאת: איננו יכולים להסכים עוד שהמדבר הזה יתמלא שוב חיילים. והנשיא נתן לי את הבטחתו כפי שהבאתיה. ... לא נסכים עוד בשום תנאי שבחוזה שלום נשאיר אפשרית כלשהי שמדבר סיני יהיה שוב לאותו בסיס תוקפנות... כך ייקבע בחוזה השלום בינינו לבין מצרים — לא יעבור אפילו חייל מצרי אחד וכל השטח הזה יהיה מפורז ויבטיח שלום לישראל ולמצרים גם יחד.
אני מבקש שהנשיא סאדאת ישמע את דברי: אנחנו איננו מבקשים לא מנשיא מצרים ולא מנשיא של כל מדינה אחרת, קרובה או רחוקה, גדולה או קטנה, להכיר בזכותנו להתקיים. יש לנו זכות כזאת, היא לא מוטלת בשום ספק. מה שאנחנו ביקשנו ועל מה שאנחנו נעמוד זה להכיר בזכותנו לארצנו ולריבונותנו עליה, זכותנו לשלום ולחוזה שלום.