הישיבה התשעים-ושתים של הכנסת התשיעית יום שני, ד' אדר ב' תשל"ח 13 במארס 1978 – הודעת הממשלה על ההתקפה הרצחנית של המחבלים בכביש חיפה-תל אביב

דברי הכנסת: מליאת הכנסת
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
דברי הכנסת ד' אדר ב' התשל"ח, 13 במרץ 1978

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

לפי מיטב הידיעות שלנו נתקיימו בתקופה האחרונה בתחום ברית-המועצות ומדינות מזרח-אירופאיות קומוניסטיות אחרות עשרות קורסים בשביל אנשי ״פתח״ ואלה הקרואים אש״פ, שבהם יודעי דבר סובייטים לימדום איך להשתמש בנשק, איך לתקוף. כן, אש״פ משתף פעולה עם ברית-המועצות; אבל הרבה יותר חמור הוא לקבוע כי ברית-המועצות משתפת פעולה עם אש״פ. המעצמה הגדולה הזאת אשר הבטיחה צדק, אשר ראתה את עמנו באירופה שותת דמים, היא היום מדריכה את המרצחים ונותנת בידיהם את הנשק הקטלני מכל הסוגים, לרבות ארטילריה, מכונות יריה וכל שאר כלי הנשק הקטלניים כדי — כפי ששוב נוכחנו לדעת בשבת האחרונה — לרצוח משארית הפליטה של העם היהודי.

ועוד נזכור, כאשר אותו ראש ארגון המרצחים הגיע לניו-יורק והופיע לפני מליאת ארגון האומות המאוחדות, הוא נתקבל בתשואות אף בקימה ובכבוד. נציגים של עשרות אומות הריעו לו. אנחנו אז התבוננו בתמונה הזוועתית הזאת. כלו עינינו מראות. מה קורה לאנושות? מה קורה לארגון הבין-לאומי הגדול, אשר חרט על דגלו את שאיפת השלום, הצדק והחירות? אבל גם זה קרה. כל הגורמים הללו סייעו בידי ארגון המרצחים, עודדוהו להוסיף ולתכנן את הרצח של בני עמנו.
אנו נעשה את שלנו. אדוני היושב-ראש, חלפו לבלי שוב הימים שבהם אפשר היה לשפוך דם יהודי וליהנות מחסינות. להווי ידוע, שופכי דמי נקיים לא יינקו. נגן על אזרחינו, נשותינו וילדינו. אנו נגדע את זרוע הרשע. לא נשלים בשום פנים ואופן ובשום תנאי שיד זד תוכל להיות מורמת על ראשו של ילד יהודי או על אשה יהודיה.