הישיבה האחת עשרה של הכנסת השמינית – יום רביעי, כ"א בשבט תשל"ד, 13 בפברואר 1974 – הצעות לסדר-היום – התוקפנות הסורית ומצב שבויינו בסוריה וגילוי נעדרים

דברי הכנסת: מליאת הכנסת
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
דברי הכנסת כ"א שבט התשל"ד, 13 בפבואר 1974

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

עניין השבויים והנעדרים איננו יכול ואסור שיהיה עניינם של מספר אלפי נפשות חרדות, מודאגות ומייחלות. הוא חייב להיות עניינם של כל שלושת מיליון אזרחי המדינה, ולמעשה עניינם של כל ארבעה-עשר מיליון היהודים במולדת ובתפוצות הגולה. אם יש משמעות למאמר "ישראל ערבים זה בזה״ — ואויבינו מוכיחים מתקופה לתקופה כמה עמוקה משמעותו של מאמר זה — הוא חל על המאורע המיוחד הקשור בשבויינו או בנעדרינו ועל הזעקה האנושית שכמוה לא נשמעה בדור הזה לצער ולכאב. ברוח זו ניתן לומר שזה עניינו של כל אחד מאתנו; כל אב ואם בישראל חייבים לראות את הבנים האלה כאילו היו בנים שלהם.