בעקבות דברי בן –גוריון בכנסת על הפרשה שגרמה בכיה לדורות :מ .בגין תבע לאסור איזכור דעות מישיבות סגורות של ממשלה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון ב' אדר ב' התשכ"ב, 8 במרץ 1962
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.