כנס מיוחד של הכנסת הישיבה הארבע-מאות-ושישים-ושש של הכנסת השביעית יום שלישי, י״ח חשון תשל״ד 13 נובמבר 1973 – הודעת הממשלה על המצב המדיני – דיון

דברי הכנסת: מליאת הכנסת
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
דברי הכנסת י"ח חשון התשל"ד, 13 בנובמבר 1973

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

יש שותפות אינטרסים עמוקה בין העמים בני-החורין לבין ישראל חזקה, ואת זאת צריך להעלות על נס. אין שום כורח שהקומוניסם ישתלט על המזרח התיכון ועל המפרץ הפרסי ובאופן סופי על כל מקורות הנפט באזור, ואנחנו מונעים את השתלטותו. אנחנו מדינה חזקה, מדינה שבטחונה ברור לכל, וצדקתה לעיני העולם. 
את המדיניות החדשה צריך קודם כל לבסס על האמונה בצדקתנו. איך אפשר לטעון לצדקת ענייננו אם עד היום משתמשים אתם במונח ״שטחים כבושים" והתחייבתם לסגת מהם? אם הם כבושים, על-פי הודעה שלכם, שואלים אתכם: כמה זמן עוד יהיו כבושים? צדקתנו — ארץ ישראל, מולדתנו, ארצנו. אין מחלקים אותה. בלעדיה גם אין לנו בטחון. צדקתנו - יצאנו למלחמת התגוננות כדי לשמור שאותם שטחים, אשר שימשו בסיסי תוקפנות לאויב, לא תהיה בהם חזרה על התוקפנות. זוהי צדקתנו... על הצדקה זו נוכל לבנות את המדיניות החדשה.
לאמת יש כוח לטהר אווירה בעם; בהיפוכה - היפוכו.
כל מלחמה שנדחתה פירושה אי-מלחמה, הימנעות משפיכת דמים. ואם היא נדחית, אולי היא נדחית לזמן רב.