כנס מיוחד של הכנסת הישיבה הארבע-מאות-ושישים-וחמש של הכנסת השביעית – הצעות לסדר- היום – תביעתנו לשיחרור מיידי של שבויי המלחמה שלנו ממצרים ומסוריה

דברי הכנסת: מליאת הכנסת
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
דברי הכנסת ט"ו כסלו התשל"ד, 10 בדצמבר 1973
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.