הישיבה העשרים ושתיים של הכנסת התשיעית יום שני, א' אלול תשל"ז 15 אוגוסט 1977 מדיניות החוץ של הממשלה לאור השיחות עם מזכיר המדינה של ארצות הברית.

דברי הכנסת: מליאת הכנסת
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
דברי הכנסת א' אלול התשל"ז, 15 באוגוסט 1977
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.