תחנת מעבר

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון ז' ניסן התשי"ח, 28 במרץ 1958

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

בימים בהם המדינה היהודית היתה פסולה תכלית הפיסול בעיני מנהיגה של מפא"י, למדנו, מפי זאב ז'בוטינסקי, להבחין בין המטרה הישירה של הקמת המדינה ובין התהליך של שיבת בנים לגבולם.
המדינה, היה מסביר לנו מורה הדור, אינה המטרה הסופית. הקמתה היא השלב הראשון בהגשמת הציונות. השלב השני הוא שיבת-ציון, המדינה העברית לא תהיה קיימת בשביל עצמה. שליחותה תהיה רכוז, או כפי שניתן לומר על פי התחושה ההיסטורית, רכוז מחדש של בני ישראל בארצם. גם כאשר הארץ כולה תשוחרר זו תהא השליחות. זאת אמונתנו מימים ימימה, בה אנו חיים; למענה אנו חיים.