הישיבה הארבע-מאות-וחמישים-ושבע של הכנסת השביעית – יום רביעי, כ״ה תמוז תשל״ג – 25 יולי 1973 – סקירת ראש הממשלה על פעולות משרדה – דיון – המשך

דברי הכנסת: מליאת הכנסת
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
דברי הכנסת כ"ה תמוז התשל"ג, 25 ביולי 1973

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

מתוך התכחשות, הזורעת דמורליזציה, לאמת ההיסטורית, מכריזים דוברי המערך על עיקרון של חלוקת ארץ-ישראל. איזה הוא העיקרון? במלים אחרות: דוברי המערך כאילו קובעים כי הבעלים על שטחי יהודה ושומרון איננו העם היהודי, אלא השושלת ההאשמית, שאנו נמסור להם את שטחי מולדתנו, אלא לעת עתה, לתקופת זמן, אנחנו מחזיקים בהם כפיקדון בשבילם.
משתדלים להסביר לנו את העיקרון האווילי הזה אחר ניצחון והגשמה, גאולה ושיחרור, שאין להם תקדים בתולדותיו של עמנו, אף לא בתולדות עם אחר. משתדלים להסביר לנו כי הוא דרוש כדי שלא נשלוט במספר גדול של ערבים. התחסדות. על-פי כל תכניות החלוקה - במדינה, שדוברי המערך מכריזים כי הם ירצו לשמור על אופיה היהודי - יהיו למעלה משלושת רבעי מיליון ערבים. פירוש הדבר - אין פה שום עקרוניות. הבעיה היא כמותית גרידא. משתדלים להבהיר לנו כי הדבר קשור בשאיפתנו לשלום. אם לא נתחייב בחלוקה מחדש של ארץ-ישראל, נסגור את האופציה להסכם שלום.
אני קורא לכם, יריבינו הנכבדים, אדרבה, כיהודים ובציונים, התבוננו במציאות ואמרו לעצמכם: היתה התחייבות לחלוקה מחדש של ארץ-ישראל — חגיגית; דוברי המערך חזרו עליה בכל עת מצוא — שר החוץ, שר האוצר, ראש הממשלה, בצורות שונות ובניסוחים שונים, על שתי המפלגות שמהן מורכב המערך. ובכן, קורב הסכם השלום? על יסוד עקרון החלוקה אומרים הערבים: נעשה אתכם שלום. הן מספיקה ההודעה שילדה את הרוב המכריע של הבית, שלא נשוב לעולם לקווי ה-4 ביוני 1967, כדי שכל מדינות ערב יכריזו: אם כך, לעולם לא נעשה אתכם הסכם שלום.
מי שטוען איפוא כי עקרון החלוקה פירושו אופציה לעשיית שלום - במלוא המשמעות של המושג - מטעה את הציבור, מוליכו שולל. הכרזה זו נוגדת את המציאות הנראית לעיני כל אדם... הנה כי כן, הסכם שלום לא קורב. למעשה התרחק מאתנו על-ידי הכרזות על העקרון - ואוי לאזניים שכך שומעות — על חלוקה מחדש של ארץ-ישראל, שאיחדנוה במלחמת ששת הימים.
אתם אומרים: התנחלות - לא. ומה היא התוצאה? זוהי שאלה רצינית, שגם שר הבטחון יואיל להתבונן בה מבחינת הזכויות של התושבים הערבים לרכוש את זכות האזרחות. אבל לדידכם, מה יוצא? התנחלות - לא; החלת החוק הישראלי - לא; זכויות אפשריות לתושבים הערביים - לא. והתוצאה היא: אתם מציעים להחזיק לאורך ימים ביהודה ובשומרון בלי התנחלות, בלי זכויות לערבים.
זהו חזון הציונות. וכפי שזכינו לראות בשיבת ציון מברית-המועצות לרבבות, כן נזכה לראות אותה למאות אלפים. צריך לחדש את המערכה למען שיבת ציון. משהו קרה בהמעטת מספר העולים בחודשים האחרונים. אבל קו ההתפתחות ההיסטורי נראה לעין, לא בעוד עשרים-וחמש שנה, אלא אולי בעשור הקרוב, לעלייה גם ממזרח וגם ממערב. לכל הדעות זהו החזון הציוני: רוב היהודים בארץ-ישראל. בשבילם קיימת ארץ-ישראל, לא בשביל חוסיין.

אנו מציעים פתרון להתנחל בעיר ובכפר. יחד עם זה, אופציה לגבי אזרחות לתושבים הערבים. לאמור, תושב ערבי בארץ-ישראל שיבקש את אזרחות המדינה - יקבלנה; נגד רצונו לא נכפה זאת עליו. אם יעדיף להחזיק באזרחותו הקודמת - יקיימנה. זוהי גישה אנושית, מתקדמת.

אנו שיחררנו את ארץ-ישראל — זה החזון, גם היהודי וגם האנושי, שאותו שלטון ישוב וישלוט גם על התושבים הערבים בארץ-ישראל המערבית.
אנו יכולים לחיות אתם יחד בשכנות טובה, בהבנה. הדבר הוכח במשך תשע-עשרה שנה במדינת ישראל בחלקה של ארץ-ישראל; הדבר הוכח במשך שש השנים האחרונות בארץ-ישראל המערבית כולה. מדוע נפסיק את התהליך הזה? הוא הוכח במציאות.
הכנסת מסיימת את תקופת כהונתה עם ההכרזה על העקרון של חלוקת ארץ-ישראל. אנחנו מאמינים כיהודים, כציונים, כי יש עקרון אחד לגבי ארץ-ישראל - הוא עקרונו של העם היהודי לדורותיו. היא שייכת לו בזכות, ואנחנו נצא אל הציבור בכל הכרת האמת הזאת, אף בהתאם להחלטה שאתם הצבעתם למענה, ומתוך היענות לה נישא את הרעיון של קיום זכותנו על נחלת אבותינו.
תשאלו את עצמכם: מדוע נחשלת, יורדת, כמעט נעלמת השפעתכם המוסרית על העובדים? אולי יש בסוציאליסם שלכם איזה פגם מוסרי? אם קיים משק סוציאליסטי שבו מוסיפים על שכרם של אנשים המקבלים אלפי לירות בחודש, הרי קשה להשפיע השפעה מוסרית על עובדים המקבלים מאות לירות בחודש ואין קיום הוגן למשפחותיהם.
 

יש המדברים עדיין על מלחמת מעמדות בישראל. הרי זה מושג נלעג בימינו ובמדינתנו, כאשר הרוב המכריע של המפעלים הגדולים מצויים בבעלות ציבורית. אבל יש מלחמה אחרת בישראל, היא גואה, היא מתפתחת — מלחמת הרשויות, רשות ברשות נלחמת. ואם זה יימשך, הרי תהיה אצלנו מלחמת הכל בכל.

מה יש לעשות? צריך להפסיק את המלחמה ההרסנית הזאת ולהשכין שלום חברתי בישראל ויחד עמו לעשות צדק חברתי. וראשיתו של צדק — בביטול העוני, בהעלאת היסוד שעליו חיות משפחות בישראל ובעיקר משפחות מרובות ילדים.

חיים ארלוזורוב ז׳׳ל נפל שדוד מכדורי מרצחים. ההאשמה על הפשע הנורא הזה הוטלה על שלושה יהודים חפים מכל פשע וכן על חבריהם לתנועתם. כן, הדבר קרה לפני הרבה שנים. ועדיין מהדהדת באזני קריאתה של הגברת איטה סטבסקי, כאשר ליוויתי אותה אל זאב ז׳בוטיגסקי ימים מספר לאחר הרצח הנורא ומאסרו של בנה: "מר ז׳בוטינסקי, הצילה את בני!". והוא ניחם אותה ואמר לה: בנך חף מפשע והוא יזוכה. הוא זוכה, כולם זוכו. אמר שר החוץ: יש להתייחס בכבוד הראוי לזיכוי. הדברים אינם נכונים. אחרי הזיכוי פירסמה מפלגתו, גברת מאיר הנכבדה, הודעה שלפיה הזיכוי מאשר את האשמה. חלילה לי לשוב היום ולקרוא את הכרוז במלואו. אבל זה תכנו העיקרי. ועל הכרוז הזה חונכו שני דורות בישראל.

חבר נכבד של הממשלה, שאת בראשה, אמר לי: בימים ההם גם אני סברתי שהם היו אשמים; הגעתי למסקנה שהם חפים מפשע, אבל אני סבור שעדיין יש אנשים המאמינים כי הם רצחו את ארלוזורוב.

עוול שאין נורא ממנו נשאר בתקפו בקרב צעירים בקיבוצים, בקרב אנשים מבוגרים בעיר, בדור הזה. חלילה לנו אם נעשה את המעשה המכריע משיתם דורנו. איך יכולים יהודים להשאיר על כנו עוול שכזה? האשמת אנשים חפים מכל פשע בפשע הנורא של רצח יהודי, מנהיג ציוני - איך?

צאו וראו מה ההבדל בין שוחרי צדק ואמת ובין מעלילים. אנשים מאמינים בצדקתו של אדם מואשם, אחרי ההרשעה יאמרו: זכאי. בית-דין אחרי בית-דין דן בהרשעת דרייפוס כבוגד, וכל שוחרי האמת והצדק אמרו אחר כל הרשעה: זכאי, חף מפשע.

בית-דין הרשיע את סאקו וונצטי - כל שוחרי הצדק בעולם אמרו: זכאים. נהפוך הוא. בייליס יצא זכאי, וכל מורדי אור אמרו אז: אשם.

עם איזה מחנה נמנים אלה האומרים אחרי זיכוי: אשם? שאלו את נפשותיכם. השיבו לעצמכם ולילדיכם. לא למעננו עשו זאת. אנחנו ידענו את האמת מן היום הראשון, נשאנו אותה כל ארבעים השנים האלה. למענכם, למען ילדיכם ולמען כבוד עמנו, שנצטווה מקדם ועד סוף כל הדורות: צדק, צדק תרדוף; לא תעשה עוול במשפט.

שני המחנות שלנו, כל אחד מהם בדרכו, עשה, נלחם למען תקומת ישראל, מתוך חילוקי דעות יסודיים, ולעתים מתוך הבדלים תהומיים. הדרכים היו נפרדות, לעתים התאחדו. היתה עלילת הדם — היה הסכם ז׳בוטינסקי-בן-גוריון; היה ה״סיזון״ — והיתה תנועת המרי; היו רדיפות נוספות — ושוב היה ההסכם המבצעי בין ההגנה לבין אצ״ל ולח׳׳י; והיתה יריבות קשה מאוד עד קום המדינה ודברים חמורים ביותר קרו אז - והיתה ממשלת הליכוד הלאומי.

כך הדרכים בתולדות הדור הזה, שמנת חלקו יסורים, קרבנות, תשפוכת דמים, רדיפות, חלומות, מלחמות, אתחלתא דגאולה, גאולת ירושלים, שיחדור ארץ ישראל המערבית, שיבת ציון היסטורית להגשמה. זהו הדור. בשני המחנות בנפרד, ולעתים נפגשו הדרכים.

אחר כל מה שקרה אני קורא לכם בשם האמת ובשם הצדק ולמען כבוד עמנו על כל מחנותיו: זה הצל של עלילת הדם הסירוהו, הסירוהו לעולמים.