מתי תתפטר הממשלה?

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון כ"ט כסלו התשכ"ה, 4 בדצמבר 1964
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.