הישיבה השלוש-מאות-ושישים-ושש של הכנסת השביעית יום רביעי, ח׳ טבת תשל״ג 13 דצמבר 1972 – הצעה לסדר-היום – מדיניות הממשלה ופעולותיה בשטחים יהודה, שומרון ועזה

דברי הכנסת: מליאת הכנסת
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
דברי הכנסת ח' טבת התשל"ג, 13 בדצמבר 1972

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

יהודה ושומרון, לכל הדעות, הם לב לבה של האומה מימי קדם, ערישת תרבותנו, מקור גדולתנו.

לפעמים אני עומד, אדוני היושב-ראש, כולי תדהמה. מה קורה ליהודים, מה קורה לציונים? אבותינו התפללו "ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים". האם ציון היא רק ירושלים? כל איש יודע שציון היא ארץ ישראל. במשך דורות נשאו תפילת מקודשת ומקדשת שכזאת, כאשר לא היתה לנו פה כמעט דריסת רגל. מה היה כוחנו? נכון, מעולם לא עזב העם היהודי את ארץ ישראל. אבל אני מדבר על הכוח המספרי, הצבאי, הכלכלי… מה היה כוחנו אז? האם אי-פעם ויתר עם ישראל על ארץ ישראל, על יהודה  ושומרון? בגולה עלו על כך על המוקד. מה, הגעגועים של אבותינו אינם אומרים לנו כלום? והציונות? מה אמרה הציונות? ...בשנת 1927 החליטה הוועידה של "השומר הצעיר" כי מטרת הציונות היא לרכז את רוב העם היהודי בארץ ישראל. הם אפילו הוסיפו "וסביבתה" — אני לא "אימפריאליסט" כמוהם - בארץ ישראל. את רוב העם היהודי לרכז בארץ ישראל. זו החלטת "השומר הצעיר"... ארץ ישראל המערבית בידינו, וציונים אומרים: הבה נחלק אותה, אנחנו חייבים לחלק אותה, אנחנו צריכים להביא לחלוקתה, ליזום את חלוקתה. איזה פרדוקס?

ארץ ישראל המערבית בידינו, וציונים אומרים: הבה נחלק אותה, אנחנו חייבים לחלק אותה, אנחנו צריכים להביא לחלוקתה, ליזום את חלוקתה. איזה פרדוקס?
אומרים לנו שיש בעיה דמוגרפית. ודאי שיש בעיה כזאת. אנחנו היום רוב של קרוב לשני שלישים יהודים ושליש ערבים. איזה עוול אנחנו עושים? אנחנו רוצים לחיות אתם יחד בשווי זכויות. יש למעלה ממאה מיליון ערבים, 1.2% של העם הגדול הזה נמצא תחת שלטונה של ממשלה יהודית. האם עמים אחמם אין להם חלקים ברחבי תבל תחת שלטון של ממשלה אחרת? האם זו לא תופעה מקובלת בעולמנו? איזה עוול? אנחנו רוצים לחיות יחד עם חלק קטון של עם גדול אחר, בשווי זכויות, חירות וצדק. מה העוול בזה? מדוע אנחנו צריכים להטיף שזה עוול? רוב של שני שלישים. מי שקורא יודע, אפילו הרצל וז׳בוטינסקי לא יכלו אלא לחלום בימיהם על רוב כזה, כי הרי בימיהם היינו מיעוט קטן, היום הגענו לרוב גדול. צריך לשמור עליו, צריך לקיים אותו, אפשר להגדיל אותו. העלייה פורצת מכל עבר. דרושה גם עלייה פנימית. הכל ביושר אנושי. מדוע צריך להטיף לחלוקה מחדש של ארץ ישראל?