הישיבה החמישית של הכנסת התשיעית יום שלישי, י״ב תמוז תשל״ז 28 יוני 1977 הודעה על מינוי סגני שרים; הודעת הממשלה בדבר החלת דין רציפות על הצעות חוק; הודעה על שינויים במבנה הממשלה ומשרדיה.

דברי הכנסת: מליאת הכנסת
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
דברי הכנסת י"ב תמוז התשל"ז, 28 ביוני 1977
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.