הישיבה השלוש-מאות-ועשרים ושמונה של הכנסת השביעית – יום רביעי, א׳ אב תשל״ב (12 יולי 1972) חוק התפזרות הכנסת השביעית, תשל״ב-1972

ללא מקור
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
ללא מקור ל' סיון התשל"ב, 12 ביוני 1972
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.