איזוהי אחיזת עיניים?

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון י"ט תשרי התשכ"ה, 25 בספטמבר 1964
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.