כנס מיוחד של הכנסת

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון כ"ט אב התשכ"ד, 7 באוגוסט 1964

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

יש בודאי גורמים בישראל, המכבדים את הרבנות הראשית כמונו, כתנועת החרות; אבל אין גורם באומה, המכבד אותה יותר מאתנו. אנו מאמינים, כי צריך לתת כבוד לתלמידי חכמים, למורי הוראה בישראל, מי שמשמיע כלפיהם דברי שיטנה או זלזול, אף הוא חותר תחת יסודות קיומנו הלאומי. אנא אנו באים, מול פני המתרחש סביבנו, בלי אמונה בהשגחה העליונה, בלי הידבקות באלוהי אבותנו? לאן נגיע, אם כל בעל שררה, או יוהרה, או יומרה, ישפיל יותר ויותר מורים וגדולים בתורה, אשר על ידה ניטעו חיים בתוכנו? שאלות חמורות הן. ואני אשוב וציגן בפני עם ועדה, גם אם מי שנאכל על ידי שנאה חסרת אונים יגדפני בכל גידופי לשונו המופקרת.