מי צריך לתקן מה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון כ"ט אלול התשכ"ה, 26 בספטמבר 1965
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.