מנחם בגין בעצרת המונים בהרצליה: המערכה היא בין הגוש הסוציאליסטי מארכסיסטי לבין הגוש לאומי ליברלי

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון כ"ו אלול התשכ"ה, 23 בספטמבר 1965
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.