מ. בגין בנאומו על חוק הכנסת: הצעת מפא"י דיקטטורה של מעט בעם ורוב בכנסת

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון כ"ב שבט התשי"ח, 12 בפבואר 1958

ציטוטים נבחרים מתוך המאמר:

במדינה זו אין חוקה. באין חוקה אין שום הגבלה על הרוב. בכל המדינות בהן יש שלטון רוב, יש מעליו חוקה קבועה- כתובה או לא כתובה- אבל מדוייקת ומדוקדקת, המגבילה אותו. לא כל דבר יכול לעשות הרוב, באיזו שהיא מדינה דמוקרטית, וכאן אין שום הגבלה.