מר בגין באסיפת עם בצפת: הזהרנו את העם כי בן-גוריון שואף לרודנות

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
מראה מקום:
מאמר עיתון כ"ד אב התשכ"ה, 22 באוגוסט 1965
לא נמצאו ציטוטים התואמים את הגדרת החיפוש.